STAFF@
Phone
+81-(0)22-215-
e-mail
(@imr.tohoku.ac.jp)
Director/Professor
Kazuo Watanabe
2150
kwata
Professor
(concurrently)
2025
(Kobayashi Lab.)
koban
Professor
(concurrently)
Yoshihiro Iwasa
2030
(Iwasa Lab.)
iwasa
Professor
(concurrently)
Hiroyuki Nojiri
2015
(Nojiri Lab.)
nojiri
Associate Professor
Satoshi Awaji
2151
awaji
Associate Professor
2154
kkoyama
Associate Professor
(concurrently)
2027
(Kobayashi Lab.)
takahiko
Associate Professor
(concurrently)
Tsutomu Nojima
2167
(CLTS)
nojima
Assistant Professor
Kohki Takahashi
2320
kohki
Assistant Professor
Gen Nishijima
2155
gen
Assistant Professor
(concurrently)
Iwao Mogi
2017
(Nojiri Lab.)
mogi
Technician
Yoshimi Ishikawa
2152
ishikawa
Technician
Yoshinobu Sasaki
2801
y.s8532
Technician
Kiyoto Fukuoka
2152
fukuoka
Secretary
Kotone Hoshi
2147
kotone
Secretary
Sachiko Nakaya
2147
nakaya
D3
Hidetoshi Oguro
2148
h-oguro
D2
Masafumi Nanba
2148
baji
M2
Iku Ichishima
2148
inotaku0
M2
Yoshifuru Mitsui
2148
hmatsuo
M1
Ryousuke Ishihara
2148
ryousuke
B4
Yuki Ikehara
2148
ikehara
B4
Kazuhiro Minegishi
2148
kazuhiro_m